גן בעיר
בית דיור מוגן

יישומים דיגיטליים: אסטרטגיית תוכן, כתיבת תוכן, ניהול מגזין באתר, עריכה ומשלוח של ניוזלטרים, עריכת תוכן בפייסבוק.